Variant Příbram s.r.o. - Zásuvky a kování Grass, Agoform, Irwin

 

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti VARIANT Příbram s. r. o.

IČ 27184820, www.grass.cz

 


 

Jsme obchodní společnost prodávající a dodávající nábytkové kování od firmy GRASS, GmbH a související sortiment. Svoji činnosti provozujeme v Příbrami.

Zboží dodáváme fyzickým i právnickým osobám při splnění všech zákonných norem a těchto našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří nejsou z hlediska daňových zákonů konečným spotřebitelem a zákazníci, kteří u nás chtějí dosáhnout zákaznické slevy potřebné pro dosažení výhodných prodejních cen našeho zboží, se u nás musí registrovat a to formou poskytnutí ze zákona nezbytně nutných údajů.

Nejsnazší je přímá registrace prostřednictvím našeho e-shopu: www.grass.cz.

Zákazník odpovídá za správnost poskytnutých údajů a za obezřetné zacházení s přístupovými údaji. Na všechny poskytnuté osobní údaje poskytujeme zákonnou záruku jejich ochrany. K dlouhodobě nevyužívaným registračním údajům si vyhrazujeme právo k jejich vyřazení z databáze.

 

Vznik kupní smlouvy:

Zboží si u nás můžete objednat a zakoupit  písemně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím našich obchodních zástupců či přes náš e-shop. Všechna potřebná aktuální spojení a kontakty najdete na našich internetových stránkách.

Důležité je svoji objednávku přesně specifikovat datem vystavení, kódem a názvem zboží, požadovaným množstvím, místem doručení, svoji plnou obchodní identifikací vč. kontaktních osob a jejich telefonického spojení, případně i dalšími důležitými informacemi (např. sjednané individuální podmínky apod.).

V okamžiku našeho potvrzení vaší objednávky vzniká vzájemná kupní smlouva. Toto potvrzení bude obsahovat číslo objednávky v našem systému, soupis zboží a jeho cenu.

 

Odstoupení od kupní smlouvy / storno objednávky:

Pro případ storna již potvrzené objednávky (a tedy odstoupení od uzavřené kupní smlouvy) ze strany zákazníka si vyhrazujeme právo požadovat náhradu již vzniklých nákladů na zabalení, manipulaci a distribuci  objednaného zboží. V  případě  storna  specifikovaného zboží, které  má  dostupnost „na objednávku“ či zboží „na míru“, budou takto vyúčtované náklady ve výši našich prokazatelných nákladů na výrobu a pořízení tohoto zboží.

Po odstoupení od kupní smlouvy ke zboží zakoupenému prostřednictvím našeho e-shopu platí standardní zákonné podmínky. Ve všech těchto případech je nutné nám již nabyté zboží vrátit s doručením písemného storna či odstoupením od kupní smlouvy a  zaslat zpět obvyklým způsobem pro daný druh zboží a v balení, v jakém bylo zasláno. Takové zboží musí být nepoužívané a bez závad.

 

Vyhrazujeme si právo uplatnění zápočtu ke vzájemným finančním nárokům vyplývajícím z odstoupení.

 

Doručení zboží:

Zboží vám doručíme přepravní službou nebo si jej můžete vyzvednout osobně.

Aktuální cena dopravy:

1 balík do 40 kg -  90,-  Kč bez  DPH

platba dobírkou  -  90,- + 30,- Kč bez DPH

platba převodem / zálohová faktura  -  0,- Kč

V případech rozvozu velmi specifického a křehkého zboží řešíme dopravu individuálně. Pokud nebylo možné doručit či předat zboží z důvodu na straně objednávajícího, vyhrazujeme si právo náhrady vzniklých nákladů. Zboží bude vydáno pouze osobě oprávněné či osobě k tomu pověřené. Převzetí zboží se potvrzuje podpisem této osoby.

 

Jaké jsou naše dodací termíny:

Předpokládaný termín dodání objednaného zboží bude uveden na potvrzení objednávky. Zboží objednané přes e-shop do 12 hodin je standardně dodáváno do 24hodin/ max.

48 hodin.

 

Úhrada za zboží:

K zakoupenému zboží vystavujeme daňový doklad obsahující veškeré zákonné náležitosti. Za naše zboží můžete zaplatit předem na účet, dobírkou při jeho předání, hotově při osobním odběru. Platba převodem na účet ve stanovené lhůtě je možná po vzájemné dohodě. Vyhrazujeme si právo její změny. Za den úhrady je považován den  připsání částky na náš bankovní účet.

Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka jeho úplným zaplacením.

 

Ceny zboží:

Základní ceny jednotlivých produktů jsou uvedeny v e–shopu. Registrovaným zákazníkům na našem e-shopu se domluvené slevy promítnou až v konečném daňovém dokladu.

Vyhrazujeme si právo změny základních cen zboží a zákaznických slev v závislosti na odběru.

 

Záruky:

K našemu zboží a našim službám poskytujeme všechny zákonem předepsané záruky.

Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je v příloze obchodních podmínek. Kde je také k dispozici reklamační protokol.

 

 

 

V Příbrami dne 2. ledna 2015

Víte že?

 

Více

 

 

 

Inteligentní design v jedinečném a exkluzivním pohybu.

Více

 

 

 

Další rady a tipy